Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Προσαυξήσεις αμοιβών επίβλεψης τοπογραφικών εργασιών εκτός έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εάν οι εκτελούμενες τοπογραφικές εργασίες βρίσκονται εκτός της έδρας του επιβλέποντα πέρα των 75 km, η κατά το προηγούμενο άρθρο αμοιβή της επίβλεψης προσαυξάνεται όπως ορίζεται παρακάτω ανάλογα με την απόσταση των εργασιών από την έδρα του επιβλέποντα.

 

α) Για απόσταση μεγαλύτερη των 75 km και μέχρι 150 km σε ποσοστό 25%.

 

β) Για απόσταση μεγαλύτερη των 150 km σε ποσοστό 50%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.