Προεδρικό διάταγμα 59/18 - Άρθρο 14g

Άρθρο 14Γ: Ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνη διατήρησης οικοτόπων και ειδών επιτρέπονται μόνο ορισμένες ή/ και όλες από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει. Οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων είναι οι εξής:

 

(1) Κατοικία.

 

(2) Κοινωνική πρόνοια.

 

(3) Εκπαίδευση (Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 m2).

 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).

 

(4.3) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

(5) Θρησκευτικοί χώροι.

 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200 m2.

 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.

 

(8.3). (Περίθαλψη) Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

 

(8.4) (Περίθαλψη) Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων.

 

(10.1) Εμπορικά καταστήματα.

 

(10.2) Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

 

(10.3) Υπεραγορές τροφίμων οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 m2 (νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)).

 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας.

 

(12) Εστίαση μέχρι 200 m2.

 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 100 m2.

 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (νόμος 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014)).

 

(16) Στάθμευση μόνο για τη ζώνη, υπαίθρια.

 

(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων, μέχρι 400 m2 (άρθρο 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)).

 

(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες ανάλογα με τη Ζώνη.

 

(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία - Λατομεία - Μεταλλεία, Αμμοληψία, Ζώνες αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων).

 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με εξειδίκευση ανά υποκατηγορίες.

 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/2017 (ΦΕΚ 1412/Β/2017)).

 

(34) Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

 

(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

 

(47) Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές.

 

(48.1) Κατασκευές για:

 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων,

 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

 

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

 

δ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

 

(48.2) Εγκαταστάσεις:

 

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).

 

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών.

 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λ.π.

 

(50) Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών

 

(51) Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

 

(53) Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

 

(54) Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής

 

(55) Φάροι.

 

Οι κατηγορίες (1), (2), (3), (4.3), (6), (7), (10.1), (10.2), (10.3) και (11) επιτρέπονται μόνο για περιοχές εντός σχεδίου ή εντός οικισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 44 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.