Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που παρέχουν στον Έλληνα και στον υπήκοο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα στην Ελλάδα εξασφαλίζεται με σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την αρχιτεκτονική. Οι σπουδές αυτές επιδιώκουν τη σύμμετρη ανάπτυξη της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική και εξασφαλίζουν την απόκτηση:

 

α) Ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δημιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις,

 

β) Προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστημών.

 

γ) Γνώση των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης.

 

δ) Προσήκουσας γνώσης της πολεοδομίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των τεχνικών που εφαρμόζονται στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

ε) Της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφ' ενός ανάμεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και αφ' ετέρου ανάμεσα στα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα και το περιβάλλον τους, όπως και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρμονικού συνδυασμού των αρχιτεκτονικών δημιουργημάτων με τους χώρους ανάλογα με τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίμακα.

 

στ) Της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ειδικότερα δια μέσου της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες.

 

ζ) Της γνώσης των μεθόδων τεκμηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδομικής μελέτης.

 

η) Της γνώσης των προβλημάτων στατικού σχεδιασμού, οικοδομικής και έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία συνδέονται με τον σχεδιασμό των κτιρίων.

 

θ) Προσήκουσας γνώσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευών ώστε να είναι εφοδιασμένες με όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιματικής προστασίας.

 

ι) Τεχνικής ικανότητας χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα μπορεί να επινοεί κατασκευές που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιμοποιούν, σεβόμενος τους οικονομικούς περιορισμούς και τους οικοδομικούς κανονισμούς.

 

ι)α) Προσήκουσας γνώσης των βιομηχανιών, οργανώσεων, κανονισμών και διαδικασιών που έχουν σχέση με την υλοποίηση των κτιριακών μελετών και την ένταξη των σχεδίων στον γενικό σχεδιασμό.

 

2. Η προαναφερθείσα εκπαίδευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών με πλήρη απασχόληση σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τουλάχιστον 6 έτη σπουδών σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη με πλήρη απασχόληση.

 

Η εκπαίδευση επισφραγίζεται με την επιτυχία σε διαγωνισμό πανεπιστημιακού επιπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.