Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p6

Παράρτημα VI: Οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οριακές τιμές και οι ποιοτικοί στόχοι που καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις [Α] 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126/Β/1988), [Α] 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β/2001) και [Α] 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β/2003) και τις πράξεις υπουργικού συμβουλίου [Π] 144/1987 (ΦΕΚ 197/Α/1987), [Π] 73/1990 (ΦΕΚ 90/Α/1990) και 2/2001 (ΦΕΚ 15/Α/2001) που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 1976/464/ΕΟΚ περί ρυπάνσεως που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον και των θυγατρικών οδηγιών αυτής, θεωρούνται, αντιστοίχως, οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τους σκοπούς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Κοινή υπουργική απόφαση [Α] 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126/Β/1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1984/156/ΕΟΚ και 1984/491/ΕΟΚ.

 

2. Πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 144/1987 (ΦΕΚ 197/Α/1987) Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗΟΗ) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 1982/176/ΕΟΚ και 1983/513/ΕΟΚ,

 

3. Πράξη υπουργικού συμβουλίου [Π] 73/1990 (ΦΕΚ 90/Α/1990) Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο I του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν [Π] 144/1987 (ΦΕΚ 197/Α/1987) πράξης του υπουργικού συμβουλίου που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1986/280/ΕΟΚ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.