Προεδρικό διάταγμα 51/07 - Άρθρο p5

Παράρτημα V: Προστατευόμενες περιοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους προστατευόμενων περιοχών:

 

1. περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με το άρθρο η του παρόντος Διατάγματος,

 

2. περιοχές που προορίζονται για προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία,

 

3. υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β/1986) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1976/160/ΕΟΚ,

 

4. περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519/Β/1997) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/676/ΕΟΚ και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1997) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1991/271/ΕΟΚ και

 

5. περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόπων του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 που καθορίζονται δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1992/43/ΕΟΚ και της κοινής υπουργικής απόφασης 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 1979/409/ΕΟΚ.

 

Β. Η περίληψη του μητρώου που απαιτείται ως μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνει χάρτες στους οποίους εμφαίνεται η θέση κάθε προστατευόμενης περιοχής, καθώς και περιγραφή της κοινοτικής, της εθνικής ή της τοπικής νομοθεσίας βάσει της οποίας έχουν χαρακτηρισθεί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.