Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Προσάρτηση συνοικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται να προσαρτηθεί ένας συνοικισμός σε άλλο δήμο ή σε άλλη κοινότητα, πριν περάσει μια πενταετία από τότε που δημοσιεύθηκε το διάταγμα με το οποίο αναγνωρίσθηκε ο δήμος ή η κοινότητα, όπου υπαγόταν ο συνοικισμός ή το διάταγμα με το οποίο προσαρτήθηκε ο συνοικισμός στο δήμο ή την κοινότητα.

 

2. Ένας συνοικισμός δήμου ή κοινότητας, ο οποίος έχει απογραφεί ως αυτοτελής, μπορεί να προσαρτηθεί σε άλλο δήμο ή σε άλλη κοινότητα, με τον οποίο συνορεύει, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους Εκλογείς κατοίκους του συνοικισμού και συναινέσει ο δήμος ή η κοινότητα στον οποίο ζητείται να γίνει η προσάρτηση, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

3. Συνοικισμός, που δεν συνορεύει με το δήμο ή την κοινότητα στον οποίο υπάγεται διοικητικά, προσαρτάται σε έναν από τους δήμους ή κοινότητες με τους οποίους συνορεύει. Για την προσάρτηση εκδίδεται διάταγμα, μετά από γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8. Δεν απαιτείται καμία άλλη διαδικασία, εκτός από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο αυτή.

 

4. Αν ο παραπάνω συνοικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το δήμο ή την κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το διάταγμα εκδίδεται μετά γνώμη του κατά το άρθρο 8 συμβουλίου του νομού που βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα, στον οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί ο συνοικισμός.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.