Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 211

Άρθρο 211: Διάλυση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο σύνδεσμος διαλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των μελών του: α) όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή β) όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συσταθεί.

 

2. Ο σύνδεσμος διαλύεται επίσης αν τα δύο τρίτα των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των δήμων και των κοινοτήτων που μετέχουν στο σύνδεσμο, αποφασίσουν τη Διάλυση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Σύνδεσμος διαλύεται και εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανά του για διάστημα περισσότερο από δύο (2) χρόνια.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής διαπιστώνει τα ανωτέρω και εκδίδει σχετική πράξη για τη Διάλυση του συνδέσμου. Τυχόν επιχορήγηση του συνδέσμου που διαλύεται για ρύθμιση υποχρεώσεών του, παρέχεται στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος προβαίνει στην εξόφληση των υποχρεώσεων αυτού.

 

Με την ίδια πράξη ρυθμίζονται, κατ' εξαίρεση της παραγράφου 3, τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του συνδέσμου που διαλύεται καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου ή κοινότητας που συμμετέχει.

 

3. Τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων ενός συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση του ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου ή κοινότητας που συμμετέχει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.