Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 209

Άρθρο 209: Έξοδα παράστασης και κίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο πρόεδρος του συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης, που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος εκτελεί έργα ή παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί. Τα έξοδα καθορίζονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του συνδέσμου και την έκταση της δραστηριότητάς του.

 

Έξοδα παράστασης εισπράττει και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, αν οι Δήμοι και οι Κοινότητες που τον απαρτίζουν έχουν συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο μισό των εξόδων παράστασης του Προέδρου του Συνδέσμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001) και με την παράγραφο 14 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997)

 

2. Για τις μετακινήσεις, που πραγματοποιούν ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έξω από την έδρα τους για την εκτέλεση υπηρεσίας, μπορούν να καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, που καθορίζονται με απόφαση, του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου.

 

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου, εκτός από τον πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα.

 

Για τον καθορισμό της αποζημίωσης αυτής εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 175. Ως Πληθυσμός του συνδέσμου λαμβάνεται το σύνολο του πληθυσμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελών του συνδέσμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.