Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 165

Άρθρο 165: Λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων με συμμετοχή των παρέδρων των συνοικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα πρακτικά των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί της προσκλήσεως των παρέδρων των συνοικισμών και της παρουσίας ή της απουσίας τους.

 

2. Στις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί του αριθμού των παρέδρων των συνοικισμών που είναι παρόντες και ψηφίζουν όταν πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

3. Η παρουσία ή μη παρέδρων των συνοικισμών στις συνεδριάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων δεν επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των συμβουλίων, παρά μόνο στη λήψη των αποφάσεων και ιδίως στις περιπτώσεις που έχουν και οι πάρεδροι δικαίωμα ψήφου, αφού έτσι κατοχυρώνεται η Λαϊκή συμμετοχή στη Διοίκηση των συνοικισμών.

 

4. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι για τα θέματα που τους αφορούν και στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, η συγκεκριμένη απόφαση είναι άκυρη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 165 καταργήθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.