Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 157

Άρθρο 157: Λαϊκή συμμετοχή στη Διοίκηση των συνοικισμών - Πάρεδρος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σκοπό την προώθηση της λαϊκής συμμετοχής στην Διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κάθε συνοικισμός, που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό τουλάχιστον 151 κατοίκους, εκπροσωπείται στην Διοίκηση του δήμου ή της κοινότητας με δικό του όργανο, που εκλέγεται με καθολική και μυστική ψηφοφορία.

 

Ο εκπρόσωπος αυτός του συνοικισμού καλείται πάρεδρος.

 

2. Ο συνοικισμός έδρας δήμου ή κοινότητας δεν εκλέγει πάρεδρο. Επίσης δεν εκλέγεται πάρεδρος στο μοναδικό συνοικισμό όταν αυτός ταυτίζεται με τον δήμο ή την κοινότητα.

 

3. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα που υπάρχουν μέχρι πέντε συνοικισμοί με πληθυσμό άνω των 151 κατοίκων, κάθε συνοικισμός εκλέγει έναν πάρεδρο.

 

4. Στο δήμο ή την κοινότητα που ο αριθμός των συνοικισμών με πληθυσμό άνω των 150 κατοίκων υπερβαίνει τους πέντε και τότε οι πάρεδροι που θα εκλεγούν δεν μπορεί να υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό. Στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειακός Διευθυντής με απόφασή του καθορίζει ποίοι συνοικισμοί θα εκλέξουν δικό τους πάρεδρο και ποιοι συνοικισμοί θα εκλέξουν μαζί κοινό πάρεδρο.

 

Από κοινού πάρεδρο εκλέγουν δύο συνοικισμοί και σε εξαιρετική περίπτωση τρεις ή περισσότεροι.

 

5. Η παραπάνω απόφαση του περιφερειακού διευθυντή τοιχοκολλείται στα δημοσιώτερα μέρη του δήμου ή κοινότητας και όλων των συνοικισμών τους μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών τουλάχιστον πριν από την ημέρα που θα διενεργηθούν οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

 

Για τη δημοσίευση συντάσσονται αποδεικτικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 134 καταργήθηκε από την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.