Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 103

Άρθρο 103: Εκλογή νέου προέδρου της κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν η θέση του προέδρου της κοινότητας μείνει κενή επειδή αυτός που έχει εκλεγεί αποποιήθηκε την εκλογή του, εξέπεσε, παραιτήθηκε ή πέθανε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, η εκλογή του νέου προέδρου γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

 

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 83 παράγραφος 1)α και 89, την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών ή σε κάθε άλλη περίπτωση δεκαπέντε ημέρες το αργότερο μετά την κένωση της θέσεως, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα, ύστερα από Πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο σύμβουλος που κάλεσε το συμβούλιο προεδρεύει στη συνεδρίαση αυτή. Η πρόσκληση επιδίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή κοινοτικό όργανο και μέχρι την παραμονή της συνεδρίασης Οι διατάξεις του άρθρου 95 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

 

3. Στις κοινότητες νέος πρόεδρος εκλέγεται ένας κοινοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που ψηφίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 παράγραφοι 2 έως 6.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν κενές η θέση του προέδρου της κοινότητας και θέσεις συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτικών και αναπληρωματικών, ώστε να μην υπάρχει πλειοψηφία του επιτυχόντος συνδυασμού και συμπληρωθούν από αναπληρωματικούς συμβούλους άλλων συνδυασμών ή ύστερα από αναπληρωματικές εκλογές για την εκλογή συμβούλων, ο πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται από ολόκληρο το κοινοτικό συμβούλιο, που συγκαλείται σε συνεδρίαση για το σκοπό αυτό από τον αντιπρόεδρο της κοινότητας ή αν δεν υπάρχει από τον κοινοτικό σύμβουλο, οποιουδήποτε συνδυασμού, που έλαβε τους περισσότερους ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας από τον κοινοτικό σύμβουλο που θα αναδειχθεί, μετά από κλήρωση που γίνεται μεταξύ των ισοψηφούντων.

 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 118.

 

5. Στις περιπτώσεις των άρθρων 83 παράγραφος 1)α και 89 από την εγκατάσταση των κοινοτικών αρχών έως την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο κοινοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

6. Αν αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της κοινότητας παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους ψήφους, και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα προέδρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.