Προεδρικό διάταγμα 25/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Εφαρμογή των διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται με τη χρήση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, αλλά και με χρήση επιμέρους εργαλείων - εφαρμογών, ή πληροφοριακών συστημάτων, με τις διαδικασίες που κάθε φορέας κρίνει αναγκαίες και κατάλληλες.

 

2. Η παρακολούθηση της εφαρμογής από τους επιμέρους φορείς των διατάξεων του παρόντος ανατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.