Προεδρικό διάταγμα 24/5/85 - Άρθρο 8a

Άρθρο 8Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον ενός στρέμματος των αναγκαίων έργων για τις εγκαταστάσεις έργων διαχείρισης απορριμμάτων (Συλλογή - Διαλογή - Αποθήκευση - Επεξεργασία - Διάθεση κ.λ.π.) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του αρμοδίου φορέα και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Η παρέκκλιση χορηγείται για τα παρακάτω:

 

α) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 m για τις ανοικτές εγκαταστάσεις ή μεμονωμένα στοιχεία αυτών και 6,00 m για τα κτίρια.

 

β) Το ποσοστό κάλυψης, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων που για τα κτίρια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 m και για τις συνοδευτικές ειδικές εγκαταστάσεις (αποθήκες κατακόρυφου τύπου - silos, πύργους ψύξης, συστήματα αντιρρύπανσης κ.λ.π.) τα 32,00 m.

 

γ) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,9 και το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

 

δ) Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων στο γήπεδο.

 

2. Επίσης είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση μεμονωμένων στοιχείων των παραπάνω εγκαταστάσεων, όπως οι καμινάδες, εφόσον στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται συγκεκριμένο ύψος ως όρος για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 1 του από 08-07-2009 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 365/ΑΑΠ/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.