Προεδρικό διάταγμα 24/2/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορέας υλοποίησης του Σχεδίου του άρθρου 1 ορίζεται η επισπεύδουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Lamda Olympia Village, η οποία ορίζεται αποκλειστικά υπόχρεη για την καταβολή των αποζημιώσεων των ακινήτων που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι με το άρθρο 6 του παρόντος.

 

2. Ο Φορέας υλοποίησης του Σχεδίου του άρθρου 1 ορίζεται υπόχρεος για τη διαμόρφωση του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα Β.5 σε κλίμακα 1:2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών εφαρμογών με την 10593/2020 και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα και την υλοποίηση των έργων τεχνικών υποδομών, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, εντός 18 μηνών από την παράδοση των σχετικών χώρων ελεύθερων για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, με την προϋπόθεση της συνδρομής των αρμοδίων φορέων.

 

3. Το παρόν επέχει θέση πράξεως εφαρμογής για όλες τις νόμιμες συνέπειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.