Προεδρικό διάταγμα 24/2/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εξειδικεύονται και καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ανά Τομέα Ι, ΙΙ, III, ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι-Ο.Τ. 1 (έκταση 37.154,22 m2)

 

1. επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 και ειδικότερα:

 

α. χώροι συνάθροισης κοινού

β. εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων και τα εκθεσιακά κέντρα

γ. εστίαση

δ. αναψυκτήρια

ε. στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων στ. εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς

 

2. όροι δόμησης: συντελεστής δόμησης: 1,84

μέγιστη δόμηση: 68.529,52 m2

μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% των οικοδομήσιμων χώρων

ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

Β. Τομέας II (οικοδομικά τετράγωνα 2 και 3)

 

1. επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας

 

2. όροι δόμησης:

 

α. Για το οικοδομικό τετράγωνο 2 (έκταση 46.436,25 m2)

 

συντελεστής δόμησης: 0,5522

μέγιστη δόμηση: 25.643,66 m2

μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 26% των οικοδομήσιμων χώρων

ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

β. Για το οικοδομικό τετράγωνο 3 (έκταση 11.031 m2)

 

συντελεστής δόμησης: 0,7444

μέγιστη δόμηση: 8.211,69 m2

μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 26% των οικοδομήσιμων χώρων

ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

Γ. Τομέας III-Ο.Τ. 4 (έκταση 15.832,72 m2)

 

1. επιτρέπεται η χρήση κατοικίας, γραφείων

 

2. όροι δόμησης: Συντελεστής δόμησης: 1,08

Μέγιστη δόμηση: 17.126,54 m2

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 25%

Ύψος: κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.