Προεδρικό διάταγμα 24/15 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Υπουργείου Υγείας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Το Υπουργείο Υγείας μετονομάζεται σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται ως σύνολο Υπηρεσιών με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτή φορείς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων νοείται εφεξής ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

5. Έως ότου συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως την δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνουν έως 31-12-2015 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.