Προεδρικό διάταγμα 22/6/83

ΠΔ 22-06-1983: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-06-1983: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Αττικής, (ΦΕΚ 284/Δ/1983), 07-07-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1).

 

2. Την υπ' αριθμό 31/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάρης.

Την υπ' αριθμό 85/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας.

Την υπ' αριθμό 23/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου. Αφιδνών.

Την υπ' αριθμό 27/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Την υπ' αριθμό 33/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνοιξης.

Την υπ' αριθμό 13/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.

Την υπ' αριθμό 80/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας.

Την υπ' αριθμό 38/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου.

Την υπ' αριθμό 17/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέων Παλατιών.

Την υπ' αριθμό 42/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Μελισσίων.

Την υπ' αριθμό 15/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου.

Την υπ' αριθμό 58/1983 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζεφυρίου.

Την υπ' αριθμό 62/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

Την υπ' αριθμό 74/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης.

Την υπ' αριθμό 38/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατέας.

Την υπ' αριθμό 11/1983 του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαλακάσας.

Την υπ' αριθμό 48/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Την υπ' αριθμό 104/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Βαρβάρας.

Την υπ' αριθμό 63/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας.

Την υπ' αριθμό 137/1983 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης.

 

3. Τα υπ' αριθμόν 6773/1030/1983 και 26185/1515/1983 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης προς τους Δήμους και Κοινότητες του Νομού Αττικής.

 

Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες του Νομού Αττικής, δεν απάντησαν στη προθεσμία που τους τάχθηκε με τα παραπάνω έγγραφα.

 

4. Την υπ' αριθμό 268/1983 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την υπ' αριθμό 313/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 22-06-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.