Προεδρικό διάταγμα 225/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση επέκτασης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης επέκτασης της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος. Ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 45 μηχανήματα, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του συνδεδεμένου νοσοκομείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΙΒ3 του άρθρου ΙΒ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.