Προεδρικό διάταγμα 194/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών για την εκπόνηση της υπό ανάθεση μελέτης, εκτός των λοιπών κατά το ανωτέρω άρθρο στοιχείων, πρέπει να περιλαμβάνει και μνεία της υπηρεσίας του εργοδότη στην οποία θα κατατεθούν από τα ενδιαφερόμενα Γραφεία Μελετών τα σχετικά στοιχεία.

 

2. Η πρόσκληση κατά την περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου 11 περιλαμβάνει επίσης:

 

α) Την ένδειξη υποχρέωσης των επιλεγομένων να υποβάλλουν ειδική προκαταρκτική μελέτη ή κατά περίπτωση έκθεση.

 

β) Ότι η ειδική προκαταρκτική μελέτη ή έκθεση θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα σύνταξης της μελέτης συντεταγμένου πάντοτε με αφετηρία το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης και που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα διάφορα στάδια εκπόνησης της μελέτης. Η πρόσκληση μπορεί να ορίζει την απώτερη προθεσμία για την εκπόνηση της όλης μελέτης από την υπογραφή της σύμβασης.

 

γ) Τα ποσά αμοιβής των τριών αξιολογούμενων ως αρτιότερων μελετών και

 

δ) Το ποσοστό προσδιορισμού αυξομείωσης της συμβατικής αμοιβής σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977.

 

3. Η πρόσκληση σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 716/1977 μνημονεύει ρητώς αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.