Προεδρικό διάταγμα 146/88 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα έργα που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από προγενέστερες διατάξεις του νόμου 1418/1984 αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις προγενέστερες αυτές διατάξεις, τα όργανα που προσδιορίζονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το νόμο 1418/1984 και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

3. Η κατασκευή των δασοτεχνικών έργων αναλαμβάνεται και από εξειδικευμένες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για έργα πρασίνου, οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγους ή τεχνολόγους δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.