Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Κλάδοι Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

3. Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

4. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

5. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018).

 

6. Στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

7. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ή ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

8. Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

9. Στο Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Τύπου και Εθιμοτυπίας προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 

10. Στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης και Υποστήριξης Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

11. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

12. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

13. Στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων, Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

14. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

15. Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

16. Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

17. Στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Αθλητισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

18. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

19. Στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

20. Στο Τμήμα Ενημέρωσης Επενδυτών και Επικοινωνίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

21. Στο Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

22. Στο Τμήμα Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

23. Στο Τμήμα Παρακολούθησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων και Ενισχύσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

24. Στο Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

25. Στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απόδημου Ελληνισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018).

 

26. Στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

27. Επιπρόσθετα προσόντα, ιδιότητες ή εμπειρία που περιγράφεται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις για την επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.