Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φορέας έχει ως έδρα τη Θεσσαλονίκη και οι υπηρεσίες του διαρθρώνονται ως ακολούθως:

 

α) Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

 

β) Γενική Διεύθυνση.

 

γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος υπαγόμενο στον Υφυπουργό.

 

δ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υφυπουργό.

 

ε) Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού τύπου και εθιμοτυπίας, υπαγόμενο στον Υφυπουργό.

 

2. Στο φορέα λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

 

β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.