Προεδρικό διάταγμα 138/10 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θέσεις μόνιμου προσωπικού (προσωποπαγείς θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 14 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: Περιλαμβάνει 23 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μετεωρολόγων: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: Περιλαμβάνει 14 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: Περιλαμβάνει 2 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο): Περιλαμβάνει 17 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών: Περιλαμβάνει 25 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων: Περιλαμβάνει 23 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: Περιλαμβάνει 26 θέσεις

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων: Περιλαμβάνει 1 θέση

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό: Περιλαμβάνει 6 θέσεις

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.