Προεδρικό διάταγμα 138/10 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέσεις μόνιμου προσωπικού (οργανικές θέσεις)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται στις Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως ακολούθως:

 

Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

Στη Διεύθυνση Διοίκησης 30 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 30 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων, 41 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικό Προσωπικό.

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικού 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. Στη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 11 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων 30 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 9 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακευτικής, 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, 40 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 40 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 40 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας 6 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 Περιφερειακής Ανάπτυξης, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 3 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 1 θέση Περιφερειακής Ανάπτυξης, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 3 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 13 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 4 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών, 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων, 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών         θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 8 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 5 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών Έργων. Σε κάθε μία εκ των εννέα Διευθύνσεων Δασών 10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 7 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών. Σε κάθε ένα εκ των Δασαρχείων 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 7 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού, 10 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, 1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Θεσσαλίας 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 

Στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας 3 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών, 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, 2 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας, 2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.