Προεδρικό διάταγμα 12/2/82b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κατεδάφιση κάθε κτίσματος ή την αφαίρεση από αυτά στοιχείων λειτουργικών ή διακοσμητικών καθώς και για την καθαίρεση στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες, φρεάτια κ.λ.π.), απαιτείται άδεια που να παρέχεται μόνο κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και με την προϋπόθεση ότι το κτίριο προς κατεδάφιση ή το στοιχείο προς καθαίρεση δεν αποτελεί αξιόλογο ή χαρακτηριστικό δείγμα για το χαρακτηριζόμενο σαν παραδοσιακό τμήμα του Δήμου Κηφισιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή άδειας ανέγερσης οικοδομής αποτελεί η προηγούμενη χορήγηση τυχόν απαιτούμενης άδειας κατεδάφισης υφισταμένου κτίσματος ή εργασιών καθαίρεσης.

 

2. Δεν επιτρέπεται γενικά η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων. Επιτρέπεται η ανάρτηση απλών επιγραφών κοινών ή χρωματιστών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου που θα εγκρίνει και τη θέση, τις διαστάσεις και τη μορφή της.

 

3. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων που εκτελείται από τη Δημοτική Αρχή πρέπει να εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να εναρμονίζεται με την υφισταμένη φυσιογνωμία της περιοχής, να λαμβάνεται δε υπόψη και η διατήρηση του υφισταμένου πράσινου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του από 28-09-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1035/Δ/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.