Προεδρικό διάταγμα 126/86

ΠΔ 126/1986: Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 126/1986: Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς (ΦΕΚ 44/Α/1986), 17-04-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1541/1985 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΦΕΚ 68/Α/1985)

 

2. Την 772/2.798 γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

 

3. Την με αριθμό Υ53/1985 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραΐτη (ΦΕΚ 487/Β/1985).

 

4. Την με αριθμό 186/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Γεωργίας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πρόγραμμα ή σχέδιο εκμετάλλευσης

Άρθρο 2: Ενέργειες Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 3: Απόφαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης

Άρθρο 4: Διάρκεια παραχώρησης - παράταση

Άρθρο 5: Εγκατάσταση Συνεταιρισμού - Εγγυήσεις

Άρθρο 6: Καταμέτρηση προϊόντων

Άρθρο 7: Αποδόσεις στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών και τους Δήμους και Κοινότητες - Άδεια αποκόμισης

Άρθρο 8: Κάλυψη ατομικών αναγκών

Άρθρο 9: Όροι παραχώρησης

Άρθρο 10: Δάση Νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα

Άρθρο 11: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των δασών

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Ειδικές Διατάξεις

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-04-1986

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.