Προεδρικό διάταγμα 1180/81

ΠΔ 1180/1981: Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 1180/1981: Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει, (ΦΕΚ 293/Α/1981), 06-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του νόμου 4026/1912 περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων, β) του άρθρου 3, παράγραφος 2, του νόμου [Ν] 3214/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4026/1912 περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανικών εργοστασίων ως και άλλων τινών διατάξεων αρμοδιότητος του Υπουργείου Βιομηχανίας, γ) Των άρθρων 2 και 4 του νόμου 4479/1965 περί αδειών λειτουργίας και τεχνικού ελέγχου βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π., δ) Του άρθρου 5, παράγραφος 1, του αναγκαστικού νόμου 207/1967 περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων, ε) Του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1116/1981 Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων.

 

2. Τις υπ' αριθμούς 24/1981 και 28/1981 γνωμοδοτήσεις του παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας Συμβουλίου Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 1381/1981 και 1394/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Επιτρεπόμενα Όρια Εκπομπής

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Παράρτημα Α: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εγκαταστάσεις τύπου Α

Παράρτημα Β: Τεχνικές προδιαγραφές μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εγκαταστάσεις τύπου Β

 

Εις τον επί της Βιομηχανίας και Ενέργειας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 29-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.