Προεδρικό διάταγμα 113/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από το βοηθό χειριστή ή το χειριστή μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας, ο βοηθός χειριστής οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο χειριστής μηχανημάτων έργου 2ης ή 3ης βαθμίδας οφείλει να έχει την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου αντίστοιχης ειδικότητας και ομάδας.

 

2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας ή της άδειας, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 5, είναι:

 

(α) Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

(α)α) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

(β)β) Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

(γ)γ) Για τους υποψήφιους χειριστές αυτοκινούμενων μηχανημάτων και άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β, και

 

(β) Επιτυχής εξέταση όπου απαιτείται κατά τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα.

 

3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ως αντικειμενικώς διαπιστούμενα χαρακτηρίζονται ο τίτλος σπουδών, το πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011 και η άδεια οδήγησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.