Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Προϊστάμενοι Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρακάτω περίπτωσης β.

 

β) Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.

 

2. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

3. α) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

 

β) Στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

 

4. α) Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρακάτω περιπτώσεων β και γ.

 

β) Στο Τμήμα Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

γ) Στο Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

5. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

6. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

7. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν την Ειδική Γραμματεία Υδάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 322/2013 (ΦΕΚ 679/Β/2013), και ειδικότερα:

 

α) Στο Τμήμα Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

β) Στο Τμήμα Θαλάσσιων Υδάτων και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

γ) Στο Τμήμα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

δ) Στο Τμήμα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, Υποστήριξης Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

8. α) Στο Τμήμα Πετρελαιοειδών της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β) Στο Τμήμα Μελετών και Ασφάλειας Εφοδιασμού της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

γ) Στο Τμήμα Φυσικού Αερίου και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

δ) Στο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος.

 

ε) Στο Τμήμα Εμπορίας Υδρογονανθράκων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

9. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

β) Στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

γ) Στο Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

δ) Στο Τμήμα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

10. α) Στο Τμήμα Ανάλυσης και Σχεδιασμού Ενεργειακών Στρατηγικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β) Στο Τμήμα Στατιστικών της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

γ) Στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

11. α) Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

γ) Στο Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

12. α) Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

β) Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Ερευνών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ.

 

γ) Στο Τμήμα Γεωθερμίας, Υδρογονανθράκων και Κανονισμών της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ερευνών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

13. α) Στο Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

β) Στο Τμήμα Βιομηχανικών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

γ) Στο Τμήμα Διαχείρισης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

14. α) Στο Τμήμα Λατομείων Μαρμάρων της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

β) Στο Τμήμα Λατομείων Αδρανών Υλικών της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

γ) Στο Τμήμα Ασφάλειας και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

15. α) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

β) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Δόμησης και Κατεδαφίσεων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

γ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Ενέργειας (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

δ) Στα Τμήματα Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (Βορείου και Νοτίου Ελλάδος) του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ενέργειας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

 

16. Στο αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

 

17. Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου, προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

 

18. Στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

 

19. Στην Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών.

 

20. Στο αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων ή, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ όλων των κλάδων.

 

21. Στο Συντονιστικό γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

 

22. Στα τμήματα μπορεί να προΐσταται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο πτυχίο με αυτό που απαιτείται για την αντίστοιχη θέση ευθύνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.