Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαρθρώνεται ως εξής:

 

α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υπουργού - Αναπληρωτή Υπουργού - Υφυπουργού),

 

β) Γενική Γραμματεία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

γ) Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,

 

δ) Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

 

ε) Ειδική Γραμματεία Υδάτων,

 

στ) Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων,

 

ζ) Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων,

 

η) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,

 

θ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου,

 

ι) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

2. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 

α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Περιβάλλοντος / Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών,

β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) για τους τομείς Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,

γ) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου,

ε) Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών,

στ) Γραφείο Τύπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.