Νομοθετικό διάταγμα 8/8/1926

ΝΔ 08-08-1926: Περί τροποποιήσεως του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 08-08-1926: Περί τροποποιήσεως του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 277/Α/1926), 13-08-1926.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Με πρόταση του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, τροποποιούμε το από 03-12-1925 νομοθετικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π. ως εξής.

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του ως άνω νομοθετικού διατάγματος καταργούνται και επανέρχονται εν ισχύι οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, οι δια των άνω διατάξεων τροποποιηθείσες, με τις εξής τροποποιήσεις:

 

Το άρθρο 22 επανέρχεται σε ισχύι ως προς το πρώτον εδάφιον της πρώτης αυτού παραγράφου, (μέχρι της φράσεως αυτοδικαίως κοινόχρηστοι).

 

Το άρθρο 23 επανέρχεται εν ισχύι εξαιρέσει των υπό στοιχεία Β, Γ, Δ και Ε εδαφίων της πρώτης αυτού παραγράφου και της παραγράφου 2.

 

2. Το δια της παραγράφου 7 του αυτού νομοθετικού διατάγματος τροποποιούμενο άρθρο 36, επανέρχεται εν ισχύι ως επίσης και η δια της αυτής διατάξεως καταργηθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 37, με την ακόλουθη προσθήκη στο τέλος του εν λόγω άρθρου 36:

 

{Πάντως η αξία των απαλλοτριούμενων οικοπέδων δια την πληρωμή της αποζημιώσεως υπολογίζεται εις μεταλλικές δραχμές.}

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του και όπερ υποβληθήσεται προς κύρωση εις την μέλλουσα να συνέλθει Βουλή.

 

Εν Σπέτσες τη 08-08-1926

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.