Νομοθετικό διάταγμα 761/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλές προς αποζημίωση, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων δια την απαλλοτρίωση ακινήτων, συνεπεία της υπό του Δημοσίου ενεργούμενης ή τη επισπεύσει του εκτελούμενης διανοίξεως οδών ή πλατειών, βεβαιωμένες εις τα Δημόσια Ταμεία και μη εξοφληθείσες μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νομοθετικού διατάγματος, απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και καταβάλλονται υπό των υπόχρεων παρόδιων ιδιοκτητών ή Δήμων ή Κοινοτήτων εις είκοσι (20) ίσες τριμηνιαίες δόσεις.

 

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής δεν επιστρέφονται ουδέ συμψηφίζονται με βεβαιωμένες ή μη οφειλές εκ της αιτίας ή ταύτης ή εξ άλλης τινός.

 

2. Εφεξής οφειλές στα Δημόσια Ταμεία που βεβαιώνονται εκ της ανωτέρω αιτίας καταβάλλονται σε σαράντα (40) ίσες τριμηνιαίες δόσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 1221/1981.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.