Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Απαγόρευση παροχής αμοιβών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την εύρεση εργασίας επί πλοίων απαγορεύεται όπως καταβάλλονται αμέσως ή εμμέσως αμοιβές προς οιονδήποτε πρόσωπον.

 

2. Ανεξαρτήτως των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, συμφωνίες περί καταβολής αμοιβής δι' εύρεση εργασίας είναι απολύτως άκυροι, οι δε γενόμενες καταβολές αναζητούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.