Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 201

Άρθρο 201: Ναυάγια ευρισκόμενα στο βυθό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις περίπτωσιν ναυαγίου ή ναυαγήματος ευρισκομένου εις τον βυθόν των χωρικών υδάτων, ή Λιμενική Αρχή, δια προσκλήσεως δημοσιευομένης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198, καλεί πάντα ενδιαφερόμενον όπως εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως υποβάλει εις το Μονομελές Πρωτοδικείον του τόπου της ανευρέσεως αίτηση περί αναγνωρίσεως της κυριότητος αυτού. Αντίγραφο της υποβληθείσης αιτήσεως κοινοποιείται εις τον Υπουργών των Οικονομικών και εις την Λιμενική Αρχήν.

 

2. Μη υποβληθείσης εμπροθέσμως της αιτήσεως ή απορριφθείσης της υποβληθείσης, το ναυαγίου ή ναυάγημα περιέρχεται εις το Δημόσιον, κατόπιν αποφάσεως του κατά την παράγραφος 1 δικαστηρίου, δικάζοντος κατά τις διατάξεις περί εκουσίας δικαιοδοσίας. Επίσης περιέρχεται τούτο εις το Δημόσιον εάν 6 αναγνωρισθείς υπό του ως άνω Δικαστηρίου ως κύριος δεν επελήφθη της ανελκύσεως του ανευρεθέντος ναυαγίου ή ναυαγήματος, εντός τριετίας από της αναγνωρίσεως αυτού ως κυρίου ή διέκοψε την αναληφθείσα υπ' αυτού ανέλκυση επί τρία συνεχή έτη.

 

3. Τα παραλαμβανόμενα είδη βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των άρθρων 198, 199 και 200 υπόκεινται εις την καταβολή των τυχόν οφειλομένων δασμών και λοιπών φόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.