Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 161

Άρθρο 161: Εγκλήματα επί ξένων εμπορικών πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Λιμενικές Αρχές ασκούν τις στα άρθρα 158 και 159 αρμοδιότητες αυτών επί ξένων εμπορικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, ευρισκομένων εις λιμένας και χωρικά ύδατα της περιφέρειας των, εάν δεν προβλέπεται άλλως υπό διεθνών συμβάσεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) εφ' όσον διαταράσσεται ή απειλείται ή δημοσία τάξις,

 

β) εφ' όσον ήθελε ζητηθεί ή συνδρομή των Λιμενικών Αρχών υπό του πλοιάρχου ή άλλου προσώπου επιβαίνοντος του πλοίου.

 

2. Κατά τις περιπτώσεις επεμβάσεως των Λιμενικών Αρχών καλείται όπως παραστεί η οικεία Προξενική Αρχή, ειδοποιούμενη εγκαίρως περί' της ώρας της επεμβάσεως. Επί κατεπείγουσας ανάγκης ή ανακοίνωση της επεμβάσεως δύναται να γίνει και κατά την στιγμήν της ενεργείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.