Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 159

Άρθρο 159: Ανακριτικά καθήκοντα λιμενικών αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών και οι νόμιμοι αναπληρωτές ως και οι υπό τις διαταγές των υπηρετούντες Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές του Λιμενικού Σώματος, ασκούν εν τη περιφέρεια των πάντα τα δικαιώματα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, εν σχέσει προς Εγκλήματα τελεσθέντα εν αυτή.

 

2. Οι ανωτέρω ασκούν τα ανακριτικά αυτών δικαιώματα υπό την εποπτεία του αρμοδίου Εισαγγελέως και κατά τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, εκτελούν δε και καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου παρά το αρμόδιο Πταισματοδικείο, δια τα εν τη περιφέρεια των τελούμενα πταίσματα, αναπληρούμενοι, εν περιπτώσει κωλύματος, υπό του παρ' αυτό Δημοσίου Κατηγόρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.