Νόμος 716/77 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Έλεγχος πτυχίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανά τετραετία ενεργείται έλεγχος του χορηγηθέντος πτυχίου, χωρίς τον οποίο το πτυχίο δεν θεωρείται εν ενεργεία, αποκλείοντας την ανάθεση εκπόνησης μελέτης στον κάτοχό του, από την παρέλευση της τετραετίας μέχρι τον παραπάνω έλεγχο. Η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει τον παραπάνω έλεγχο εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του πτυχίου προς έλεγχο.

 

2. Κάθε μελετητής ή Γραφείον Μελετών, ο οποίος διαγράφηκε από το μητρώο ή του οποίου διατάχθηκε η αφαίρεση του πτυχίου, οφείλει εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της διαγραφής ή της αφαιρέσεως να καταθέσει το πτυχίο του στο Υπουργείο Συντονισμού επί ποινή οριστικής διαγραφής τούτου, εάν είχε επιβληθεί σε αυτόν η ποινή της προσωρινής διαγραφής, από το μητρώο και ακυρώσεως του πτυχίου του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο καταργήθηκε με την περίπτωση στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.