Νόμος 669/77 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί δημοτικών ή κοινοτικών λατομείων τα στοιχεία, περί ων οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου υποβάλλονται και εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα, πλην στοιχείων αναφερομένων εις την εμπορία των λατομικών προϊόντων ως οι περιπτώσεις 7 των εδαφίων Α και Β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 υποχρεουμένου του εκμεταλλευομένου το λατομείον αντί αυτών να υποβάλλει πίνακα των κατ' έτος μαρμάρων που εξορύσσονται που αποδεικνύονται δια των εκδιδομένων εις το λατομείον τιμολογίων πωλήσεων, των δελτίων μεταφοράς και των δελτίων επεξεργασίας των όγκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.