Νόμος 669/77 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκμετάλλευσις λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

2. Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ελέγχει την ορθή εφαρμογήν των ισχυουσών εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων επί της εκμεταλλεύσεως των λατομείων και των πάσης φύσεως εις τους λατομικούς χώρους εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εξορυσσόμενων ορυκτών και υποδεικνύει εις τους εκμεταλλευόμενους τα λατομεία την λήψη των απαιτουμένων τυχόν συμπληρωματικών μέτρων δια την ορθολογική εκμετάλλευση των λατομείων και την ασφάλειαν των εν αυτούς εργαζομένων, επίσης, μέτρα δια την διατήρηση των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και της, κατά το δυνατόν, αποκαταστάσεως τούτων κατά τις κείμενες εκάστοτε σχετικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.