Νόμος 4691/20 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 13 του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012), προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Στην έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων ή προϊόντων πρώτης μεταποίησης της παραγράφου 1, περιλαμβάνεται η εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων τόσο από ή προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από ή προς τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για την έννοια της εισαγωγής ή εξαγωγής φυτικών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 14.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.