Νόμος 4635/19 - Άρθρο 208

Άρθρο 208: Διατάξεις για την ανώνυμη εταιρία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Κατ' εξαίρεση, το τεχνικό αρχείο της εταιρείας και οι μελέτες που έχει καταρτίσει, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταβιβάζονται από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου στον Δήμο Αθηναίων. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, για μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατόπιν δικής τους εντολής και επί των οποίων, έως τη δημοσίευση του παρόντος, κατείχαν τα πνευματικά δικαιώματα, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο του Δήμου Αθηναίων και μετά τη μεταβίβαση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος. Η παράδοση των υλικών φορέων των παραπάνω μελετών και του τεχνικού αρχείου προς το Δήμο Αθηναίων γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός 15 ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.