Νόμος 4635/19 - Άρθρο 176

Άρθρο 176: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αντικαθίσταται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 4622/2019 ως εξής:

 

{Οι Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας.}

 

2. Με εξαίρεση τους ειδικούς συνεργάτες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι περιπτώσεις (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4354/2015 καταργούνται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 4622/2019.

 

3. Η υποπερίπτωση (α)ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου 4622/2019 ως εξής:

 

{Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών Γραμματέων, 450 €.}

 

4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 25 διαγράφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.