Νόμος 4623/19 - Άρθρο 94

Άρθρο 94: Λοιπές ρυθμίσεις για θέματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Αναπληρωτή του, λαμβάνουν τις ίδιες καθ' ύψος αποδοχές με την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους επιδόματος, όπως του επιδόματος ευθύνης. Κατά την διάρκεια της απόσπασής τους δεν αντικαθίστανται στις οργανικές τους θέσεις αλλά αναπληρώνονται.

 

2. Η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετράται στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων ειδικών θέσεων που προβλέπονται για τη στελέχωση των γραφείων του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

3. Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετρώνται στον αριθμό των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αφορούν στη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, του Διοικητή του και των Περιφερειακών Συντονιστών, οι εν γένει αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του νόμου 3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.