Νόμος 4623/19 - Άρθρο 107

Άρθρο 107


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως ισχύει, μετά τις λέξεις οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010), προστίθεται φράση ως εξής: ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 47 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017),.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.