Νόμος 4605/19 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου Δ' του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια απόφαση ορίζονται δικαιολογητικά, όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης μετά την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.