Νόμος 4604/19 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των νομικών τους προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υδραυλικών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εποπτών Καθαριότητας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να καθορίζονται παθήσεις συμβατές με τους κλάδους/ειδικότητες του προηγούμενου εδαφίου, ώστε να υπάγονται στο ποσοστό 10% της παρούσας περίπτωσης άτομα με τις ανωτέρω παθήσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.