Νόμος 4585/18 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως 08-08-2021, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 καταργείται.

 

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 26 μετά τη λέξη ΣΧΟΟΑΠ προστίθενται οι λέξεις ή Μελέτη Γενικών Κατευθύνσεων.

 

4. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αποφάσεων έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), το οποίο παρατάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4280/2014, παρατείνεται έως 08-08-2021, για τις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί η βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνεται από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ότι δεν έχει εγκριθεί στις περιοχές αυτές ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, ότι δεν έχουν αλλάξει ουσιωδώς τα πολεοδομικά δεδομένα των περιοχών αυτών και ότι εξακολουθεί να υπάρχει η αναγκαιότητα πολεοδόμησής τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.