Νόμος 4583/18 - Άρθρο 105

Άρθρο 105


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 32 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Κατ' εξαίρεση, για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν:

 

α) τη βασική ενίσχυση,

β) την πράσινη ενίσχυση,

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας,

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές,

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013,

 

δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές προς οποιονδήποτε οργανισμό του Δημοσίου και ασφαλιστικό φορέα, μέχρι του ποσού των 12.000 €.

 

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.