Νόμος 4549/18 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3869/2010 καταργείται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3869/2010 καταργείται.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 εφαρμόζονται αναλόγως.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η παύση ή ο περιορισμός της τοκογονίας κατά τα πρώτα δύο εδάφια θεωρείται ότι ουδέποτε επήλθαν, αν η αίτηση απορριφθεί τελεσίδικα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.