Νόμος 4532/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις περί εισαγωγής στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 33 του νόμου 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς απευθείας κατάταξης προσωπικού στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εξαιρουμένων των διαγωνισμών για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους 10 ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος. και Λιμενοφυλάκων διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.